Ինչ է ՁերՆերկաՆպաստները

ՁերՆերկաՆպաստները, կայք է Լոս Անջելեսի մարզի բնակիչների համար, որպեսզի դիմեն և նայեն իրենց նպաստները առցանց: Սկսելու համար սեղմեք կենտրոնական վահանակի ցանկացած նավարկման կետ:

Ներկայումս, ՁերՆերկաՆպաստները, աջակցում է CalWORKs, CalFresh և MediCal ծրագրերին:

Americans with Disabilities Act

Ունե՞ք հաշմանդամություն, որը դժվարեցնում է ձեր նպաստների համար դիմելը կամ ծրագրի պահանջներին բավարարելը: Մենք կարող ենք ձեզ լրացուցիչ օգնություն տրամադրել:

Օրենքը պաշտպանում է ֆիզիկական, մտավոր և զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց այնպես, ինչպես մյուս լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցողներին:

Սեղմեք այստեղ բեռնելու համար DPSS-ի ADA գրքույկը:

Ստանալու համար լրացուցիչ տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ADA-ի շրջանակներում DPSS-ը կարող է ձեզ օգնել, Սեղմեք այստեղ գնալու համար DPSS-ի ADA կայքը:

Արդյո՞ք ես ունեմ նպաստներ ստանալու իրավունք:

Ցանկանու՞մ եք տեսնել արդյոք իրավասու եք:

Սեղմեք Այստեղ

Շրջանային Հասցեներ և Աշխատանքային Ժամեր

YBN Tutorials

How To Login
Register An Account
Submitting An Application
Case Status
Benefit Information
Viewing Worker Information
Schedule Appointment to Apply for Benefits
Submit SAR7 or QR7 Online

Հայտարարություններ

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
 Քվեարկության գրանցման կոճակ:

Գործի մասին տեղեկություն ստանալու համար, խնդրում ենք կապնվեք ձեր գործով զբաղվող աշխատողի հետ:
Այս կայքը օգտագործելու տեխնիկական խնդիր ունե՞ք: Խնդրում ենք կապնվել՝ Վեբվարպետ